responsive

Biz böyle düşünüyoruz ya siz !!!
Sürdürülebilir, sağlıklı yaşam tarzını devam ettirebilmek. Doğa dostu kullanım alışkanlıklarının yaygınlaşmasını sağlamak. Ekolojik yaşam bilgisinin yaygın bir şekilde anlaşılmasını sağlamak. Çocuklarımıza ve gençlerimize ağaç dikme alışkanlığı sağlamak. Doğa dostu tarım politikalarının oluşturulması ve devamlılığı. Tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak. Doğa dostu yaşam örneklerinin yaygınlaştırılması ve yaşatılması. Hiçbir aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması. Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi. Yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarının sürdürülmelerine katkıda bulunulması. Bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi. İnsan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması. Doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerinin ve teknolojilerinin desteklenmesi ve uygulanması Bireyin doğa ve çevresi içerisinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması, yolunda projeler yürütüyoruz.
Çiçek Olan Kalem

MİSYONUMUZ

Çiçek Olan Kalem, kaliteli hizmeti misyon edinmiştir. Kullandığı bioplastikten, personelin kalitesine kadar hizmet malzeme ve servis sağlayıcılarının kaliteli olmasına ve aynı kalitenin sürdürülebilir olmasına özen göstermektedir.


VİZYONUMUZ

Profesyonel bir ortamda çalışmak,doğaya dost ürünler geliştirmek,her bir çalışanını ayrı ayrı önemsemek,işyerimiz içindeki veya dışındaki doğal çevreye gerekli alım satım ve ikmal işlerini zamanında ve ekonomik biçimde gerçekleştirmek. 


HEDEFLER

Koşulsuz müşteri memnuniyeti Teknolojik ve kültürel gelişmelere tam uyum Eğitimli ve kalifiye eleman yetiştirme Kalite Yönetim Sistemin'den ödün vermeden çalışma doğaya ve çevreye zarar vermeden, faaliyet gösterme gibi amaçlar edinmiş ve bunlardan asla taviz vermemiştir.